Πολιτική Απορρήτου

 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε, προστατεύουμε και κοινοποιούμε δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από τους Χρήστες (εφεξής, “Χρήστες”) που επισκέπτονται και χρησιμοποιούν το Ιστολόγιο μας www.myworldisyou.gr (εφεξής, “Ιστολόγιο”).

H παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει επίσης και για τα μηνύματα κειμένου, email, sms και άλλα που ανταλλάσσουμε με τους Χρήστες μας όπως επίσης και για τα δεδομένα που συλλέγουμε και ανταλλάσσουμε χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων όπως Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Printerest και άλλα.

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του Κοινοτικού και Διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

H παρούσα Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των Όρων Χρήσης του Ιστολογίου μας και εφόσον συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε δηλώνετε ανεπιφύλακτα ότι συμφωνείτε με αυτούς.

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα κατά καιρούς να τροποποιούμε την Πολιτική Απορρήτου αυτή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική Απορρήτου αναρτηθεί στο Ιστολόγιο μας και συγκεκριμένα στην διεύθυνση www.myworldisyou/privacy-policy.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τo Ιστολόγιο μας θα θεωρείται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα αυτές τις τροποποιήσεις.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου θα πρέπει να παύσετε την χρήση του Ιστολογίου μας άμεσα.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε:

Δεδομένα Μη Προσωπικού Χαρακτήρα:
Συλλέγουμε Δεδομένα Μη Προσωπικού Χαρακτήρα κάθε φορά που κάποιος Χρήστης αλληλεπιδρά και χρησιμοποιεί τo Ιστολόγιο μας.

Στα Δεδομένα Μη Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνονται:
Το λειτουργικό σύστημα, ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου, το πρόγραμμα περιήγησης, το είδος της συσκευής που χρησιμοποιείται, η γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες/υποσέλιδες τις οποίες επισκέφτηκε κάποιος Χρήστης στο Ιστολόγιο μας , η τοποθεσία από την οποία επισκέπτεται τo Ιστολόγιο μας κάποιος Χρήστης και άλλες τέτοιες παρόμοιες πληροφορίες σχετικά με τους Χρήστες που επισκέπτονται τo Ιστολόγιο μας.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα:
Συλλέγουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα από τους Χρήστες με ποικίλους τρόπους αλλά ΜΟΝΟ όταν μας τα υποβάλουν οικειοθελώς.

Στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των Χρηστών που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνονται τα εξής:
Το όνομα, το επίθετο, η διεύθυνση, η ηλικία, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση αλληλογραφίας, ο αριθμός τηλεφώνου και άλλα τέτοια παρόμοια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι Χρήστες μπορούν πάντοτε να αρνούνται την παροχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την εξαίρεση ότι ενδέχεται να τους εμποδίσουν να συμμετάσχουν σε ορισμένες δραστηριότητες και να λάβουν τις παροχές/υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε.

Πως συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα:

Δεδομένα Μη Προσωπικού Χαρακτήρα:
Μπορεί να Συλλέξουμε Δεδομένα Μη Προσωπικού Χαρακτήρα χρησιμοποιώντας:

Υπηρεσίες, εφαρμογές και λογισμικό όπως το Google Analytics, το Google Webmaster, το Google Adwords, το Facebook Pixel, το Google Remarketing Tag και άλλα παρόμοια.

Χρησιμοποιούμε επίσης τα λεγόμενα “Cookies” για τα οποία μπορείτε να μάθετε περισσότερα στην Πολιτική Cookies του Ιστολογίου μας.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα:
Μπορεί να Συλλέξουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα όταν και εάν οι Χρήστες:

⦁ Συμπληρώσουν κάποια φόρμα στο Ιστολόγιο μας.
⦁ Επικοινωνήσουν ή αλληλεπιδράσουν μαζί μας μέσω τηλεφώνου, email, sms ή άλλων παρόμοιων υπηρεσιών και μας παρέχουν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (για παράδειγμα το τηλέφωνο, το όνομα, την διεύθυνση τους και άλλα).
⦁ Λάβουν μέρος και συμπληρώσουν κάποια αίτηση για ένα διαγωνισμό ή μια κλήρωση.
⦁ Αλληλεπιδράσουν με κάποια προωθητική μας ενέργεια όπως διαφημίσεις Facebook, Instagram, Google, Youtube, Twitter και άλλα και μας παρέχουν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (για παράδειγμα το τηλέφωνο, το όνομα, την διεύθυνση τους και άλλα).
⦁ Συμπληρώσουν κάποια φόρμα ή αίτηση που τους έχουμε αποστείλει χρησιμοποιώντας υπηρεσίες/εφαρμογές όπως το Google Forms.
⦁ Συμπληρώσουν κάποια φόρμα ή αίτηση που τους εμφανίστηκε στο Facebook χρησιμοποιώντας το Facebook Lead Ads.
⦁ Αλληλεπιδράσουν και επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω κοινωνικών δικτύων όπως Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Printerest και άλλα και μας παρέχουν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (για παράδειγμα το τηλέφωνο, το όνομα, την διεύθυνση τους και άλλα).

Επαναλαμβάνουμε και τονίζουμε ξανά πως όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα συλλέγονται ΜΟΝΟ όταν οι Χρήστες μας τα υποβάλουν οικειοθελώς.

Γιατί συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα και πως τα χρησιμοποιούμε;

Συλλέγουμε Δεδομένα Προσωπικού ή Μη Χαρακτήρα για να:
⦁ Βελτιώσουμε την εμπειρία των Χρηστών στo Ιστολόγιο μας και να κάνουμε την περιήγηση τους σε αυτό πιο εύκολη και ευχάριστη.
⦁ Εξατομικεύσουμε την εμπειρία του κάθε Χρήστη.
⦁ Κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι Χρήστες χρησιμοποιούν και αλληλεπιδρούν με το Ιστολόγιο μας.
⦁ Συλλέξουμε και να Αναλύσουμε Στατιστικά Στοιχεία σχετικά με την χρήση του Ιστολόγιο μας.
⦁ Βελτιώσουμε το Ιστολόγιο μας και να διορθώσουμε προβλήματα τα οποία προκύψουν.
⦁ Παρέχουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε.
⦁ Αναλύσουμε και να Κατανοήσουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που είναι πιο δημοφιλή σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
⦁ Εξυπηρετήσουμε και να Υποστηρίξουμε τους Χρήστες μας.
⦁ Εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια του Ιστολογίου μας και των Χρηστών της.
⦁ Εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους Χρήστες.
⦁ Επικοινωνήσουμε με τους Χρήστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου και τα λοιπά ούτως ώστε να τους παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας και να ζητήσουμε τα σχόλια τους σχετικά με το Ιστολόγιο μας και τις υπηρεσίες μας.
⦁ Πραγματοποιήσουμε/εξατομικεύσουμε και να αναλύσουμε προωθητικές ενέργειες, διαφήμιση και μάρκετινγκ. Πιο αναλυτικά:
α) δημιουργία Retargeting Campaigns και Custom Audiences σε Facebook και Adwords χρησιμοποιώντας το Facebook Pixel και το Google Remarketing/Site Tag αντίστοιχα.
β) αποστολή Ενημερωτικών Δελτίων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Newsletters) σε Χρήστες που συμφώνησαν να τα λαμβάνουν, σχετικά με θέματα που πιστεύουμε ότι θα τους ενδιαφέρουν.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή κάποιος Χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από τη λήψη μελλοντικών Ενημερωτικών Δελτίων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ανά πάσα στιγμή μπορεί να ακολουθήσει τις οδηγίες που θα βρίσκονται στο κάτω μέρος των Ενημερωτικών Δελτίων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ή να επικοινωνήσει μαζί μας.
γ) για αναλύσεις των προωθητικών μας ενεργειών με χρήση εργαλείων και υπηρεσιών όπως το Google Adwords, Google Analytics, Google Webmaster, Facebook, Instagram και άλλα.
δ) για να προβάλλουμε διαφημίσεις όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένες στα ενδιαφέροντα του κάθε Χρήστη.

 

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε αυτά τα δεδομένα;

Διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικού ή Μη Χαρακτήρα μόνο καθ’ όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας τους.

Όσο αναφορά Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία αποκτήθηκαν για την απόκτηση/παροχή των υπηρεσιών μας θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα τόσο όσο χρειάζεται ούτως ώστε να τηρήσουμε όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε διαφορές και να θέσουμε σε ισχύ τις συμφωνίες μας.

Πως προστατεύουμε αυτά τα δεδομένα;

Καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια για να προστατεύσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού ή Μη Χαρακτήρα που συλλέγουμε από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή.

Εφαρμόζουμε κατάλληλες και αυστηρές πρακτικές συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας αυτών των δεδομένων και εφαρμόζουμε αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την προστασία τους όπως:

1) Κρυπτογράφηση πληροφοριών με χρήση SSL (Secure Sockets Layer)
2) Χρήση HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) πρωτοκόλλου σε ολόκληρη του Ιστολογίου μας.
3) 2 Level Authentication, Firewall, Malware Scans, Backups, Brute Force Protection, αξιόπιστος πάροχος και άλλα στο επίπεδο του Server Φιλοξενίας του Ιστολογίου μας.
4) Αυστηρές παραμετροποιήσεις, Άμεσες Ενημερώσεις, Firewall, Malware Scans, Backups, χρήση λογισμικού προστασίας (ithemes Security, Wordfence η παρόμοιο) και άλλα στο επίπεδο της πλατφόρμας διαχείρισης περιεχομένου (WordPress).
5) Αυστηρές παραμετροποιήσεις, Firewall, Malware Scans, Backups, χρήση λογισμικού προστασίας (McAfee, Norton, Avast ή παρόμοιο) και άλλα στο επίπεδο του δικτύου των υπολογιστών μας.
6) Στην περίπτωση που για την επεξεργασία των δεδομένων απαιτείται η εξαγωγή τους στον φυσικό κόσμο (για παράδειγμα σε κάποιο έγγραφο ή κάποιο μέσο αποθήκευσης) αυτό φυλάσσετε και προστατεύεται σε χώρους που έχουν πρόσβαση μόνο οι έμπιστοι υπάλληλοι ή συνεργάτες μας.

Γνωστοποίηση σε περίπτωση παραβίασης η/και υποκολπής

Όπως αναφέρουμε και παραπάνω κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατό για να αποτρέψουμε την υποκλοπή ή/και την παραβίαση των Δεδομένων Προσωπικού ή Μη Χαρακτήρα που έχουμε συλλέξει.

Παρόλα αυτά κανένα σύστημα και καμία πρακτική δεν είναι απαραβίαστη οπότε και για αυτό το λόγο σε περίπτωση οποιασδήποτε Παραβίασης/Υποκλοπής δεδομένων οφείλουμε και θα προχωρήσουμε εφόσον είναι εφικτό στις εξής ενέργειες γνωστοποίησης εντός 72 ωρών από τη στιγμή που θα εντοπίσουμε την Παραβίαση/Υποκλοπή.

1) Θα γνωστοποιήσουμε την Παραβίαση/Υποκλοπή στις Αρμόδιες Αρχές.
2) Εφόσον έχουμε τα απαιτούμενα στοιχεία επικοινωνίας με τους Χρήστες (email, τηλέφωνο, διεύθυνση και τα λοιπά) θα επικοινωνήσουμε μαζί τους για να τους γνωστοποιήσουμε την Παραβίαση/Υποκλοπή που συνέβη.
3) Εάν δεν έχουμε τα απαιτούμενα στοιχεία επικοινωνίας με τους Χρήστες θα γνωστοποιήσουμε την Παραβίαση/Υποκλοπή που συνέβη εμφανίζοντας κείμενο σε κάποιο εμφανές σημείο του Ιστολογίου μας.

Κοινή χρήση των δεδομένων που συλλέγουμε

Δεν πουλάμε, δεν εμπορευόμαστε και δεν ενοικιάζουμε σε άλλους τα Δεδομένα Προσωπικού ή Μη Χαρακτήρα που έχουμε συλλέξει.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε γενικά συγκεντρωτικά δεδομένα (που όμως δεν συνδέονται με Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τους Χρήστες μας)  στους έμπιστους μας συνεργάτες και στους διαφημιστικούς μας συνεργάτες για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε δεδομένα σε τρίτους παρόχους που μπορούν να παρέχουν για λογαριασμό μας υπηρεσίες προώθησης, διαφήμισης και μάρκετινγκ τόσο του Ιστολογίου μας όσο και  των υπηρεσιών μας όπως επίσης και σε τρίτους παρόχους ή συνεργάτες μας οι οποίοι μας παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης.

Τονίζουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των Δεδομένων Προσωπικού ή Μη Χαρακτήρα που έχουμε συλλέξει από εσάς αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης.

Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε Δεδομένα Προσωπικού ή Μη Χαρακτήρα σε επίσημους φορείς σε περίπτωση που κρίνουμε πως είναι απαραίτητο για την συμμόρφωση με σχετικούς νόμους, διαταγές και νομοθεσίες όπως επίσης και για να προστατέψουμε τα περιουσιακά και άλλα δικαιώματα μας από απάτες και παράνομες ενέργειες.

Διαδικτυακοί τόποι τρίτων και σύνδεσμοι προς αυτούς

Στο Ιστολόγιο μας, στις εφαρμογές μας, στα μηνύματα κειμένου που σας αποστέλλουμε και στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης μας ενδέχεται να υπάρχουν σύνδεσμοι οι οποίοι οδηγούν σε Ιστοσελίδες τρίτων.

Οι Χρήστες ενδέχεται επίσης να βρουν διαφημιστικό ή άλλο περιεχόμενο στο Ιστολόγιο μας που συνδέεται και αυτό με Ιστοσελίδες τρίτων.

Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο και τη λειτουργία των Ιστοσελίδων τρίτων και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που ενδέχεται να προσφέρονται σε αυτές.

Αυτές οι Ιστοσελίδες οφείλουν να έχουν τις δικές τους Πολιτικές Απορρήτου και τους δικούς τους Όρους Χρήσης και δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ασφαλή περιήγηση σε αυτούς.

Η παραπομπή σε άλλες Ιστοσελίδες γίνεται αποκλειστικά για την διευκόλυνση των Χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση για το οτιδήποτε. 

Συλλογή δεδομένων από ανήλικους
Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας Δεδομένα Προσωπικού ή Μη Χαρακτήρα από άτομα κάτω των 18 ετών (ανηλίκους).

Στην περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιαδήποτε δεδομένα από άτομο κάτω των 18 ετών θα τα διαγράψουμε/καταστρέψουμε άμεσα από τις βάσεις δεδομένων μας.

Η πρόσβαση και τα δικαιώματά σας στα προσωπικά σας δεδομένα

Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να μας ζητήσετε πρόσβαση, τροποποίηση ή διαγραφή των δεδομένων που έχουμε συλλέξει και σας αφορούν.

Θα σεβαστούμε το αίτημα σας και θα το εκπληρώσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε.

Έχουμε το δικαίωμα να μην εκπληρώσουμε το αίτημα σας όμως στην περίπτωση που τα Δεδομένα Προσωπικού ή Μη Χαρακτήρα που έχουμε συλλέξει και σας αφορούν έχουν ήδη καταστραφεί ή διαγραφεί ή όταν αυτά είναι αναγκαία ούτως ώστε να τηρήσουμε όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε διαφορές ή/και να θέσουμε σε ισχύ τις συμφωνίες μας.

 Αιτήματα-Επικοινωνία

Στην περίπτωση που κάποιος Χρήστης έχει κάποιο αίτημα ή θέλει απλά να ρωτήσει κάτι σχετικό με τους παρόντες Όρους Χρήσης, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:

1) Φόρμα Επικοινωνίας: https://myworldisyou/contact/
2) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@myworldisyou.gr

Υπεύθυνη: Λίλα Γεωργιάδου